Behov for mestringsstøtte

Behov for mestringsstøtte

Personer med lett til moderat kognitiv svikt kan ha nytte av velferdsteknologi som gir mestringsstøtte i dagliglivet. Det er gjerne en forutsetning at man introduserer slike hjelpemidler så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen, slik at brukeren kan forstå og venne...