Behov for mestringsstøtte

Behov for mestringsstøtte

Personer med lett til moderat kognitiv svikt kan ha nytte av velferdsteknologi som gir mestringsstøtte i dagliglivet. Det er gjerne en forutsetning at man introduserer slike hjelpemidler så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen, slik at brukeren kan forstå og venne...
Talebeskjeder

Talebeskjeder

Personer med lett til moderat kognitiv svikt, kan ha nytte av velferdsteknologi som gir beskjeder i form av talemeldinger.   Det er viktig at slike løsninger introduseres så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen, slik at brukeren lærer seg å forstå og akseptere...
Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi har blitt en allmenn fellesbetegnelse på elektroniske ”dingser” som installeres i eldre mennesker hjem. Den korrekte definisjonen gir en bredere forståelse for begrepet: Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og...
Behovsdrevet velferdsteknologi

Behovsdrevet velferdsteknologi

Behovsdrevet velferdsteknologi for mennesker i alle aldre, deres pårørende og de helsetjenester som har ansvar for brukernes livskvalitet.   Innledning FlexiBlink er et integrert varslingssystem som våker over eldre mennesker i hverdagen, forenkler kommunikasjon...
Trygghet i hverdagen

Trygghet i hverdagen

Vårt FlexiBlink trådløse varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks dørklokke, telefon, barnegråt og til alarmering av brann, gasslekkasje og trygghetsalarm.   FlexiBlink varslingsmottakere fås i flere...