• Sjekk at funksjonen for varsling er påslått under fanen “sendere” i Flexiapp.
  • Sjekk at både varslinger og alarmer er påslått ved å slå av “bare alarmer” i FlexiApp.
  • Sjekk at mottak av varslinger er påslått på telefonens innstillinger.
  • Sjekk at telefonen ikke er satt til “flymodus”.
  • Sjekk AppSender og tilkoblinger.
  • Sjekk at sender(ne) er innenfor AppSenderens rekkevidde.
  • Sjekk at telefonen er tilkoblet AppSenderen ved å gå til fane “søk” i FlexiApp.
  • Sjekk at AppSenderen har riktig huskode
  • Sjekk at telefonen er tilkoblet WiFi eller mobildata.