Uheldig og farlig vandring

 

Foreldrene til en psykisk utviklingshemmet jente melder om en krevende hverdag der barnet til stadighet vandrer ut på egenhånd.

Datterens spontane vandring medfører at hun må være under tilsyn hele døgnet. Hun kan finne på å gå ut gjennom hoveddøren eller verandadøren, eller klatre ut av vinduet på barnerommet.

Foreldrene ønsker seg et varslingssystem med sensorer på dører og vindu.

Samtidig skal både foreldre og søsken kunne bevege seg fritt inn og ut av boligen uten å utløse alarmen.

 

Løsning:

  • Det installeres sensorer på hoveddør, verandadør, barneromsdør og vindu i barnerommet.
    Her benyttes 4stk. Velferdssendere (VEL10-L) med magnetkontakt. Hver velferdssender (VEL10-L) tilkobles strøm via en Fjernstyrt Strømbryter
  • Foreldre og søsken får hver sin Fjernkontroll, slik at de enkelt kan slå på og av sensorene. Ved å trykke på «AV»-knappen på fjernkontrollen slås sensorene av, og de kan åpne døren uten at alarmen går. Ved å trykke på «PÅ»-knappen slås sensorene på igjen.
  • De får en Junior2-L bærbar varslingsmottaker, som tilpasses til å varsle hvilken dør eller vindu som blir åpnet.
    Junior2-L har god rekkevidde og kraftig varsling. Den kan benyttes når man for eksempel er ute i hagen, eller som vekking om natten.

 

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer