Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige varsler og alarmer. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem. Les mer