FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.

 

FlexiBlink LIFE varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks. dørklokke, telefon, barnegråt, til alarmering av brann, gasslekkasje og trygghetsalarm.

 

Brannvarsling

Sikker brannvarsling er den viktigste prioriteringen i en bolig. Det bør plasseres minst én røykvarsler i hver etasje — helst i hvert rom. Alarmsignalene skal være kraftige nok til å oppfattes i alle oppholdsrom — også når man sover.

FlexiBlink LIFE har både optiske røykvarslere og termiske brannvarslere, med litium-batterier for svært lang levetid.

Det anbefales optiske røykvarslere til vanlige oppholdsrom. For rom med elektriske installasjoner, der det er fare for raskt oppstått «flammebrann» anbefaler vi at det benyttes termiske brannvarslere.

Der det er installert et fast brannvarslingssystem fra før, kan det benyttes en Brannsender til å fange opp alarmen fra en røykvarsler, brannklokke eller direkte fra alarmsystemet. Brannsenderen kan kobles direkte til brannsentraler og brannklokker med polvending, eller programmeres til å detektere alarmer akustisk ved hjelp av en avansert audiodetektor.

Røykvarslerne og brannsenderne er adresserbare. Det vil si at mottakerne vil «fortelle» hvor i boligen/bygget branntilløpet har oppstått. Det varsles også med lyd, lys, tale og / eller vibrasjon.

 

Varslingsmottakere

Den hyppigste brannårsaken er feil i det elektriske anlegget. Derfor kan alle varslingsmottakere i Vestfold Audios FlexiBlink-serie utstyres med nødstrømbatteri.

Varslingsmottakerne fås i flere utførelser og med forskjellig funksjonalitet:

For å sikre hørselshemmede og den aldrende befolkning har vi utviklet varslingsmottakere med tydelig og kraftig varsling. Varslingsmottakerne kan varsle alt fra daglige signaler til alarmer. Styrken på varslingen, og valg av hva som skal varsles, kan tilpasses etter behov.

Varslingsmottakeren IRIS gir varsel med kraftig lys, lyd, tale og med stor tekst og symboler på en skjerm. IRIS har også tilleggsfunksjoner som vekkerklokke, nedtellingsur og synsforsterket modus.

AURORA varsler med symboldisplay, lyd, tale og lys. Den har litt enklere funksjonalitet enn IRIS, men varsler vel så kraftig, og anbefales der det er behov for flere stasjonære varslingsmottakere.

JUNIOR lommevibrator er en bærbar varslingsmottaker som varsler med vibrasjon, lyd, lys og symboler. Denne er praktisk i bruk når man f.eks. er ute i hagen og har behov for å bli varslet ved alarm, tilkalling, når det ringer på døren og lignende.

Personer med nedsatt hørsel må ha taktil vekking (vibrasjon). Våre sengevibratorer rister kraftig ved alarm. De kobles til en vekkerklokke eller IRIS Touch for daglig vekking.

 

Fjernvarsling

Dersom varslingen skal sendes til pårørende eller omsorgspersoner utenfor huset, benyttes det en AppSender som sender varslingen direkte til smarttelefon. For å motta varslingen må man ha FlexiApp installert. App-en er gratis tilgjengelig for iPhone og Android telefoner.

 

Sendere og sensorer

Vestfold Audio har utviklet en rekke varslingssendere for daglige signaler og alarmer. Sensorene kan detektere bl.a. passasje og vandring, om en person har forlatt sengen, eller om dører og vinduer blir åpnet. Varslingen blir sendt direkte til varslingsmottakerne.

Sendere med audiodetektor kan benyttes til å fange opp varsling fra både personer og tredjeparts produkter. Senderne kan f.eks. benyttes om man vil motta varsling fra komfyrvakt, dørklokke o.l., eller de kan plasseres på barnerommet for å detektere barnegråt.

Med Talevarsler eller Tidsstyrt Akitivitetsvarsler kan man velge hvilke tider på døgnet varslingen skal være aktiv. Talevarsleren er også utstyrt med en mikrofon, slik at man kan lese inn egne beskjeder. Dette gir en ekstra trygghet for brukeren, fordi da kommer varslingen i form av talemeldinger med en kjent stemme.

Praktiske og bærbare sendere som Armbåndssender og Ella Smykkesender benyttes til å tilkalle umiddelbar hjelp eller assistanse. De har en robust konstruksjon, og er både støt- og sprutsikre.

Flexiknapp er en trykknapp som kan benyttes enten som dørklokke eller f.eks. montert ved seng som tilkallingsknapp.

 

Nabovarsling

Sikkerheten vil garanteres ytterligere ved å benytte seg av den tilgjengelige nabovarslingsfunksjonen i FlexiBlink-systemet. Ved brann, eller akutte situasjoner der man trenger å tilkalle hjelp, vil varslingen nå frem til dem som ofte er nærmest – naboen.

Om det skulle oppstå brann vil et hus være overtent etter kun få minutter. Ved å komme tidlig til stedet, kan nærmeste nabo starte livreddende evakuering innen brannvesenet kommer frem.

 

Spesialtilpasninger

Mulighetene og tilpasningene er mange.  Vi utfører årlig en rekke spesialtilpasninger av FlexiBlink-produktene og skreddersyr varslingsanlegg i hjem og på arbeidsplass.

FlexiBlink varsling bidrar til å tilrettelegge for hørselshemmede i arbeidslivet, gjøre hverdagen enklere for pårørende, enslige, familier, og sikrer gode varslingssystemer for alle. Vi har produsert og levert tusenvis av FlexiBlink-produkter og det er tusenvis av hjem som har våre anlegg i daglig bruk.

 

Enkel installasjon

FlexiBlink varslingssystem fra Vestfold Audio AS er svært enkelt å installere og det kreves ikke avansert teknisk innsikt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger veiledning i produktene.