Vea Care Trygghetsalarm – Effektive varslingsløsninger for omsorg og trygghet

VEA Care er tilkallings- og varslingsløsninger for personer som kan ha behov for hjelp av andre i daglig arbeid eller ved utrygge hendelser.

Med en VEA Care-løsning vil man raskt kunne kommunisere behov for hjelp til kolleger, omsorgstjenester eller vaktpersonell internt eller eksternt. Ett trykk på en knapp og melding sendes raskt og sikkert til mottakere.

Hvem trenger VEA Care?

Typiske bruksområder er varsling mellom og til omsorgspersoner i boliger og på institusjoner, lærere som passer utagerende elever, arbeidsplasser der det kan forekomme trusselsituasjoner, samt i hjem og på arbeidsplasser der det kan forekomme normale og akutte behov for assistanse.

Vea Care benyttes daglig i omsorgsboliger og sykehjem, i institusjoner for barnevern, rusomsorg og psykiatri, på legevakt, legekontorer og tannlegekontorer, i flyktningmottak, i offentlige kontorer og kommunehus, på skoler, og i industri og butikker.

Det er ingen krav til dypere teknisk forståelse for å drifte et VEA Care system, da de leveres ferdig konfigurert og med en «skyløsning» for driftsovervåking og fjernhjelp.

«Plug and Play» eller tilpasset

VEA Care-løsninger kan leveres som standardløsninger, eller vi kan lage en løsning som tilpasses dine behov både i størrelse og kompleksitet.

Du kan kjøpe standardløsninger for din yrkesgruppe eller din type bygg, eller du kan få en løsning som kombinerer alt fra eksempelvis vandringsalarm til kollegavarsling og brannalarm.

Fordeler

VEA Care benytter et sikkert radiosystem, som kan bygges ut til å dekke fra enkeltprodukter i boliger til større systemer over flere bygg med flere etasjer.

Varsling mellom sendere og mottakere er umiddelbar.

VEA Care-systemene er kan tilpasses ditt unike behov, og installasjon krever normalt ingen elektriske arbeider.

Systemet er modulært, og flere enheter kan legges til enkelt og raskt. Via fjerndrift kan vi bistå med tilpasninger og service.

Fleksibelt

VEA Care tilbyr en rekke forskjellige bærbare og stasjonære varslingssendere og mottakere.

Som alarmsender benyttes gjerne et diskré armbånd som ikke tiltrekker seg oppmerksomhet, eller knapper som monteres fast på egnete steder.

For senge- og vandringsalarmer finnes en rekke løsninger med og uten tidsstyring.

I enkleste tilfelle, for varsling mellom personer, benyttes kombinerte sender/mottaker-armbånd. Trykker man på en knapp, vibrerer det i de andre.

Hvis man har behov for mer informasjon om hva som varsles, finnes en bærbar kraftig lommevibrator og en smartklokke.

For vaktrom benyttes normalt en mottaker med skjerm, der informasjonen kan gis med bilder, tekst, lyd, lysblink og tale.

BEHOV VI KAN HJELPE DEG MED:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner. Ulike alarmer tilpasses enkelt ulike varslingsbehov. Alarmene er tilgjengelige både som akuttalarmer og alarmer for generell tilkalling.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Tilkalling fra beboer

Ulike tilkallingsalarmer til ulike behov. Robuste alarmer, tilgjengelig i både bærbare og stasjonære utgaver.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Sengevaktløsninger

Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.   Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. 

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Vandringsalarmer

Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd. 

TILKALLINGSALARMER:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Ella Smykkesender Sølv

Art. nr.: 1746
Smykkesender med halssnor eller armbånd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Ella Smykkesender Rød

Art. nr.: 1720
Smykkesender med rød knapp, halssnor eller armbånd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care ARM Armbåndssender og -mottaker

Art. nr.: 1748
Bærbar sender og mottaker. Varsler med vibrasjon.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA CARE Flexiknapp Tilkalling

Art. nr.: 1749
Alarmknapp for varsling av assistanse til Care-mottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Flexiknapp Alarm

Art. nr.: 1750
Alarmknapp for akutt varsling av assistanse til Care-mottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Berøringsfri sender

Art. nr.: 1726
Berøringsfri sender for tilkalling av assistanse.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Pull Cord

Art. nr.: 1954
Snortrekk for tilkalling av assistanse.

VARSLINGSMOTTAKERE:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Nora

Art. nr.: 1937
Alarmmottaker som varsler med med lyd og vibrasjon, samt symbol og tekst på touchskjerm.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Iris Varslingsmottaker

Art. nr.: 1716
Varslingsmottaker med touch-display. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Junior bærbar varslingsmottaker

Art. nr.: 1745
Bærbar varslingsmottaker for Care sendere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA CARE Appsender

Art. nr.: 1751
Vidervarsling til smarttelefon og tilkobling til skytjeneste.

SENSORER:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

PIR Mini

Art. nr.: PIR-MINI 
Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Magnetbryter

Art. nr.: FL-MAG 
Liten magnetbryter for dør.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: PIRGARD
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Stolmatte

Art. nr.: STOLMATTE
Brukes normalt for å markere at bruker reiser seg fra stol.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Kontaktmatte

Art. nr.: MATTE
Brukes normalt på gulv som tråkkematte.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Sengematte

Art. nr.: SENGEMATTE
Oppfatter når bruker ligger i sengen.

SENDERE:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Audiodetektor

Art. nr.: 1756
Audiodetektor for utvalgte varslingsårsaker der det ikke finnes andre dedikerte sendere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Strømbruddsender

Art. nr.: 1774
Strømbruddsender varsler til Care varslingsmottakere ved strømbrudd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Universalsender

Art. nr.: 1727
Sender for tilkobling til tredjeparts alarmer. Viderevarsler til Vea Care varslingsmottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Velferdssender

Art. nr.: 1755
Velferdssender tilkobles sensorer, trykknapper o.l. for varsling til CARE varslingsmottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Sengevaktsender

Art. nr.: 1880
Benyttes sammen med senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Art. nr.: 1752
Aktivitetsvarsler med tidsstyring.

TILBEHØR:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Varsling til mobil (Lisens)

Motta Care-alarmsignaler direkte til mobilen.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Drift og support (Lisens)

Full oversikt over alle enheter i ditt VEA-Care varslingssystem.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

USB lader med 13 porter

Art. nr.: USB HUB
Lader med 13 porter for Ella-L og Arm-L

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Repeater

Art. nr.: 1771
Signalforsterker for FlexiBlink Care sendere og mottakere.