VEA CARE Strømbruddsender

Art.nr. 1774

Strømbruddsender varsler til Care varslingsmottakere ved strømbrud. Produktet leveres med batteri og strømforsyning.
Ved alarmsituasjon vil alarm sendes 1 gang hvert minutt 5 ganger.

Symbol for strømbrudd vises på IRIS Care varslingsmottaker i én time frem til strømmen er tilbake, eller frem til alarmen kvitteres.

Bruksanvisning

Bruksanvisning (PDF)

Sammenkobling av enheter