Velferdsteknologi

Egenvarsling og varsling til nærperson

Talebeskjeder

Personer med lett til moderat kognitiv svikt, kan ha nytte av velferdsteknologi som gir beskjeder i form av talemeldinger.

Kalender og påminnelser

IRIS Sol er en enkel klokke og kalender med påminnelser som gir god støtte i hverdagen. 

Varsling til nærperson

Tilkallingsalarmer for bistand i hjemmet. 

Vandring

Ved vandring inn og ut av en bolig, er det relativt enkelt å finne gode varslingsløsninger.

Sengevakt

Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten.

Stemmeaktivert alarm

Stemmeaktivert alarm for muskelsvake

Sykehjem og omsorgsboliger

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner. 

Tilkalling fra beboer

Robuste alarmer, tilgjengelig i både bærbare og stasjonære utgaver.

Sengevakt

Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.   

Vandringsalarmer

Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd.