Bygging av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy er i gang og det kreves et omfattende sikringsarbeid for at vikingskipene ikke skal bli skadet.   

Først må vikingskipene sikres mot skader som selve arbeidet kan påføre. Når det nye bygget er ferdig starter neste fase med å flytte dem til sitt nye hjem. Avstanden er kort, men dette er en meget komplisert prosess.   

oppdrag fra Statsbygg og AF-Gruppen har Vestfold Audio ansvaret for å varsle alle arbeidere, spesielt maskinførere, om vibrasjoner i bakken eller bygget. Det er installert vibrasjonssensorer fra Brekke & Strand i bygget og på rammeverket som IMECO har innkapslet skipene i. Sensorene føler til enhver tid på vibrasjoner og vil trigge alarmer ved gitte nivåer til våre universalsendere. 

Sikringsløsningen sørger for at alle får med seg alarmene umiddelbart. Det varsles med to nivåer: 1) vær varsom, 2) stopp arbeidet umiddelbart. Til dette brukes FlexiBlink Junior lommevibrator, som varsler med lyd, lys og kraftig vibrasjon. Den har også symboler og differensiert lyd/vibrasjonsvarsling som gjør det enkelt å vite hva slags alarm som er utløst, selv i støyende omgivelser. De som ikke trenger kraftig vibrasjonsvarsling mottar varsling på mobil ved hjelp av tilhørende varslingsapp.  

For at dette skal fungere har vi satt opp Vestfold Audios egenutviklede LIFE radio nettverk med trygg og sikker overføring til alle enheter på hele byggeplassen. De har også 24/7 overvåking av systemet, slik at de kan se alle enhetenes status fra en egen skyportal og direkte varsling ved feil i systemet.

“Vi er veldig stolte av å være en del av dette prosjektet. Det er en helt egen og spesiell stemning på denne byggeplassen og alle som er involvert er en del av noe helt unikt og som følges av hele verden”, forteller Marius Nordby fra Vestfold Audio.  

Vi gleder oss til å beskue nasjonalskattene når de endelig står i det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Dette prosjektet er unikt i alle dets faser. 

 

Link til mer info:

Forside – Vikingtidsmuseet

De skal sikre og flytte vikingskipene – Statsbygg

Nicolas Deck fra AF-Gruppen står her foran det innkapslede Gokstadskipet med Junior varslingsmottakeren

Foto: Marius Nordby

Osebergskipet i Vikingskipshuset. © Kulturhistorisk museum, UiO/ Eirik Irgens Johnsen.

Maskinfører på jobb med Junior varslingsmottakeren. Kommer det varsel skal arbeide stoppes umiddelbart.

Foto: Marius Nordby

Det nye museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. FOTO STATSBYGG/AART ARCHITECTS

PRODUKTER BENYTTET: