Er du ergoterapeut og ønsker å lære mer om FlexiBlink varslingsløsninger, er dette kurset nyttig for deg!

Kurset, som foregår digitalt via Teams, vil ta for seg hele bredden og mulighetene i FlexiBlink. Vi vil vise både enkle og avanserte case med løsningsforslag. Målet med kurset er å bidra til at du får påfyll av kunnskap slik at det blir lettere å løse behovene til brukerne.

Foredragsholdere er Asgeir Orskaug, produktrådgiver varslingshjelpemidler i Vestfold Audio, og Christoffer Håkonsen, produktveileder hørselshjelpemidler i Vestfold Audio.

Hovedtemaer på kurset:

Varsling for hørselshemmede og døve

Personer med nedsatt hørsel er særlig utsatt ved brann, og har behov for et høyere sikkerhetsnivå ved varsling av branntilløp. Nedsatt hørsel fører ofte til at man ikke oppfatter de høyfrekvente lydene fra vanlige alarmsystemer. Da er det viktig at varslingen tydelig kommer frem i form av vibrasjon eller kraftige lysblink

Vandring og tilkalling

Varslingssystem som registrerer når bruker gjør en uønsket handling. Eksempler på slike handlinger kan være når bruker åpner ytterdør hjemme og er på vei ut eller beveger seg ut av sengen på natten. Varsling går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner internt i boligen.

Kalendere og planleggingssystemer

Brukerne er personer med ulik grad av kognitiv svikt. Mange møter utfordringer med tid, struktur, planlegging og oversikt over dagen/døgnet. Produktene i rammeavtalen kan være aktuelle i for eksempel egen bolig, barnehage, skole/utdanning, arbeid og fritid.

Epilepsivarsling med fallalarm til mobil

Varslingssystem som detekterer epileptiske anfall med fall som oppstår utendørs. Varsling av anfallet går til pårørende, nærpersoner eller støttepersoner.

Om kurset

Målgruppe:

Kurset er egnet for alle som jobber som Ergoterapeuter med personer med hørseltap eller har kognitive utfordringer.

Når:

23. november kl. 09:30 – 11:30

Meld deg på her

Alle løsningene som presenteres er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentraler.

Les mer om brannvarsling for hørselshemmede.

Slik søker du om hjelpemidlene hos NAV.