For å skape et inkluderende miljø for en elev med nedsatt hørsel er det mange faktorer som spiller inn.

I dette kurset tar vi for oss hva det kan innebære og ha nedsatt hørsel, kort innføring i høreapparat/cochlea implantat (CI), viktigheten av et godt lydmiljø og bruk av lydanlegg. Det vil bli en praktisk gjennomgang av utstyr fra Vestfold Audio av typen AudioLink og Vox lydanlegg, samt vist eksempler på måter å overføre lyden trådløst til elevens høreapparat/CI. Alle produktene som presenteres er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentral.

 Webinaret holdes av Vestfold Audio AS v/ audioingeniør Anders Huse og audiopedagog Kristin Anholt.

Påmelding

Tid: 14.9.2022, 14:00 –  15:30

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Alle som melder seg på vil i etterkant få tilgang til et opptak av webinaret.