ANSATTE

Administrasjon:

Alf-Einar Løberg – Daglig leder – ae.loberg(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 40

Nina Skjelstad – Økonomiansvarlig – n.skjelstad(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 39

Carolina Johansen – Administrasjonsassistent- c.johansen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 31

Mie Nordberg – Kvalitetskoordinator – m.nordberg(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 61 17 53

Salg, marked og support:

Asgeir Orskaug – Markeds- og salgssjef – a.orskaug(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 52

Camilla Charlene Svarva – Markedskoordinator – cc.svarva(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 50 78 51

Tom Sundre Abrahamsen – Prosjektansvarlig – ts.abrahamsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 91825083

Stian Moen – Markedsutvikler – s.moen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 35

Christoffer Håkonsen – Produktveileder – c.hakonsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 61 17 55

Kristin Anholt – Rådgiver – k.anholt(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 95946293

Anders Huse – Rådgiver – a.huse(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 91818137

Marius Nordby – Rådgiver- m.nordby(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 91 51 45 22

Tor Gunnar Johnsen – Rådgiver – tg.johnsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Utvikling og support:

Trond Enger – Teknisk leder – t.enger(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 34

Marius Sætervadet – Prosjektansvarlig – m.setervadet(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 43

Ragnvald Gaustad – Utviklingsingeniør, audio – r.gaustad(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 45

Jon Fredrik Våle – Utviklingsingeniør, audio – jf.vaale(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 61 17 51

Inger Lian – Utviklingsingeniør, varsling – i.lian(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 47

Jan Ivar Lervik – Utviklingsingeniør, varsling  ji.lervik(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 46

Steinar Thon – Utviklingsingeniør, varsling – s.thon(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

André S. Nilsen – Utviklingsingeniør – as.nilsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 48

Runar Brekke – Utviklingsingeniør- r.brekke(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Håkon Veddegjerde – Utviklingsingeniør – h.veddegjerde(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Vegar Bokeli Saga – Utviklingsingeniør – vb.saga(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Claudio Montero – Utviklingsingeniør – c.montero(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Anne Stine Gjervoldstad – Designer – as.gjervoldstad(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 47 33 47

Logistikk:

Berit Austefjord – Logistikksjef – b.austefjord(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 32

Francisco P. Nilsen – Logistikkmedarbeider – fp.nilsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 33

Lillian Jacobsen – Logistikkmedarbeider – l.jacobsen(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 41

Marlen Bjaanes – Logistikkmedarbeider- m.bjaanes(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 37

Anne Marie Sandnes – Logistikkmedarbeider – am.sandnes(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 33

Produksjon:

Jan Klavenes – Innkjøps- og produksjonsleder- j.klavenes(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 48 38 49

Marthe Knoff – Innkjøper- ma.knoff(a)vestfoldaudio.no – Tlf. 33 61 17 53

Katrine Astrup – Produksjonsmedarbeier – k.astrup(a)vestfoldaudio.no

Annie Linn Christiansen – Produksjonsmedarbeider – al.christiansen(a)vestfoldaudio.no

Inger Jensen – Produksjonsmedarbeider – i.jensen(a)vestfoldaudio.no

Cathrine Løvdal – Produksjonsmedarbeider – cl.karlsen(a)vestfoldaudio.no

Marianne Nome – Produksjonsmedarbeider – m.nome(a)vestfoldaudio.no

Marianne Heimstad – Produksjonsmedarbeider – m.heimstad(a)vestfoldaudio.no

Sissel H. Høgsveen – Produksjonsmedarbeider – sh.høgsveen(a)vestfoldaudio.no

 

 

Avdeling Danmark:

Allan Peter Teisen – Salgsansvarlig – ap.teisen(a)vestfoldaudio.dk – Tlf. +45 20 33 02 66