Webinarer

23. april | 14:00-15:30

Viktigheten av et godt lydmiljø i skole og barnehage for å sikre gode læringsarenaer!

25. april | 9:00-12:00
NAV-webinar

Produktvisning lytting og varsling

6. mai | 9:00-12:00
NAV-webinar

Varslingsløsninger

3. juni | 8:30-9:00
NAV-webinar

Flytting av hørselsteknisk utstyr i skole/barnehage

4. juni | 14:00-14:30
NAV-webinar

Flytting av hørselsteknisk utstyr i skole/barnehage

6. juni | 8:30-9:00
NAV-webinar

Flytting av hørselsteknisk utstyr i skole/barnehage

23. oktober | 9:00-12:00
NAV-webinar

Varslingsløsninger

5. februar | 9:00-11:00
NAV-webinar

Brannsikkerhet i hverdagen

@sensio-vestfold