Art.nr.: 1750

Effektiv tilkallingsalarm

Sender alarm for akutt bistand til CARE varslingsmottakere. Varsler med høyere lyd og hurtigere vibrasjon enn generelle tilkallingsalarmer.

Varslingen sendes trådløst og kan enkelt tilpasses med unik ID, slik at den som mottar alarmen raskt kan se hvor varslingen er sendt fra.

 

Velferdssender CARE

Velferdssender CARE

Art. nr.: 1755
Velferdssender tilkobles sensorer, trykknapper o.l. for varsling til CARE varslingsmottakere.

read more