Kognitiv svikt rammer mange av oss, og sykdommen kommer snikende. Noen er heldige å ha pårørende boende hos seg, slik at de kan bo hjemme lenger enn de normalt vil kunne hvis de bor alene. 

 

Kognitiv svikt utarter seg individuelt, slik at støtteløsninger må tilpasses den enkelte person.

 

Kognitiv svikt er ofte en stor belastning på pårørende, og de trenger et støttesystem som hjelper dem til å gi bedre omsorg. Vi kaller dette for et «aldringsstøttesystem».

 

En person med sviktende kognitive evner trenger løsninger som gjør det trygt for dem å bo hjemme så lenge som mulig.

 

Personer med kognitiv svikt kan dessverre også skape brann selv, så brannvarsling for eldre er spesielt viktig. Når man blir eldre, blir vi også dårligere til bens og reaksjonsevnen avtar. Brannvarsling må derfor også videresendes til noen som kan hjelpe raskt. Dette kan være pårørende som bor i nærheten eller nabo. Det er naturlig at brannalarm også går til kommunens hjelpeapparat og/eller brannvesenet.

 

Brannvarsling må angi hvor i boligen det er brann slik at bruker kan finne raskeste trygge rømningsvei, og hjelpere utenfra kan iverksette slokking effektivt.

 

Et godt aldringsstøttesystem skal kunne konfigureres til den enkelte brukers behov og sykdomsbilde. Systemet skal våke over uten å virke som overvåking.

 

Noen eksempler:

  • Vandring i huset på natten varsler samboer.
  • Talevarsling ved utgangsdøren om natten.
  • Påminnelser om å ta medisin.
  • Varsel til bruker fra komfyrvakt, vannlekkasjesensor o.l.
  • Varsel til omsorgsperson hvis brukeren ikke legger seg om kvelden eller ikke står opp.
  • Varsel til omsorgsperson hvis kjøleskapet ikke åpnes i løpet av dagen.
  • Varslingene sendes til de personene (eller institusjonen) som har ansvaret for å følge opp brukere.
  • Det kan differensieres på hvilke meldinger som skal sendes til hvilke mottakere.