Trygg på jobben

For å trygge de ansatte i hverdagen har Rælingen kommunen valgt å installere vårt VEA-CARE kollegavarslingssystem til dagsenteret, flere omsorgsboliger, aktivitetssenteret, NAV og Rådhuset i kommunen. VEA-CARE trygghetsalarmer består av ulike knapper, personlige sendere (armbånd/smykkesender) og mottakere som gir mulighet for umiddelbar tilkalling ved behov for assistanse eller akutt bistand.

Når en trykknapp blir aktivert, blir varsel sendt til ulike mottakere i et spesialtilpasset varslingsmønster. Varslene blir mottatt på stasjonære mottakere (IRIS), bærbare mottakere (JUNIOR) eller direkte på de ansattes mobiltelefon

Enkelt, driftssikkert og konfigurerbart varslingssystem

VEA-CARE er svært enkelt å installere og bruke, har veldig god rekkevidde, er fleksibilitet og gjør det mulig å bevege seg rundt byggene og samtidig kunne ivareta egen og brukernes sikkerhet/trygghet. Systemet er veldig enkelt å utvide når behovene endrer seg.

I skytjenesten (drift og support) får man i tillegg full oversikt over alt installert utstyr, informasjon om oppetid samt logg over alle utløste alarmer. Man kan enkelt konfigurere varslingsmottak, justere tekster og mottar automatisk melding ved lavt batterinivå på en av enheten i systemet.

 

«Leve og mestre hele livet» er et av satsningsområdene og mål for Rælingen kommune og dens ca 19500 innbyggere. For å kunne leve opp til satsningen trenger kommunen effektive, trygge og gode institusjoner og etater, for de som jobber der og for innbyggerne.

På bildet ser vi flott ungdom fra Rælingen VGS posere foran rådhuset.

PRODUKTER BENYTTET:

VEA CARE Ella Smykkesender

Art. nr.: 1746
Smykkesender med halssnor eller armbånd.

VEA CARE Iris Varslingsmottaker

Art. nr.: 1716
Varslingsmottaker med touch-display. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

VEA CARE Flexiknapp Tilkalling

Art. nr.: 1749
Alarmknapp for varsling av assistanse til Care-mottakere.

VEA CARE Flexiknapp Alarm

Art. nr.: 1750
Alarmknapp for akutt varsling av assistanse til Care-mottakere.

VEA CARE Appsender

Art. nr.: 1751
Vidervarsling til smarttelefon og tilkobling til skytjeneste.

VEA CARE Repeater

Art. nr.: 1771
Signalforsterker for FlexiBlink Care sendere og mottakere.

VEA CARE Drift og support (Lisens)

Full oversikt over alle enheter i ditt VEA-Care varslingssystem.

VEA CARE Varsling til mobil (Lisens)

Motta Care-alarmsignaler direkte til mobilen.

VEA CARE Junior lommevibrator

Art. nr.: 1745
Bærbar varslingsmottaker for Care sendere.