Art. nr.: 1868 / HMS nr.: 289757

Reisevekkerur med vibrasjon

 

Vekkerur, bærbar, som varsler med kraftig vibrasjon og/eller lyd. Klokkedisplayet kan legges ned, slik at klokken og de lagrede innstillingene ligger trygt bevart. Batteridrevet.

 Bruksanvisning