Vi har levert kollegavarsling til Bærum kommunes nye storstue!  

Vi har levert kollegavarsling til Bærum kommunes nye storstue!  

Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Kommunegården gir rom til 1300 av kommunens medarbeidere og 43 tjenester. Trygghet for medarbeidere For å trygge de...
Vestfold Audio bidrar til sikring av Norges nasjonalskatt!  

Vestfold Audio bidrar til sikring av Norges nasjonalskatt!  

Bygging av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy er i gang og det kreves et omfattende sikringsarbeid for at vikingskipene ikke skal bli skadet.    Først må vikingskipene sikres mot skader som selve arbeidet kan påføre. Når det nye bygget er ferdig starter neste fase med...
Tilkalling fra ansatt

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner.   På mange arbeidsplasser kan det oppstå akutte og spesielle situasjoner der man trenger umiddelbar assistanse. Tradisjonelt har det vært pleiepersonell på sykehjem og aldershjem som har...
Voldsalarm

Voldsalarm

Med voldsalarm kan du raskt tilkalle hjelp fra kollegaer om du havner i en akutt og ukontrollerbar situasjon.   Vi mottar en økende etterspørsel fra bl.a skoler, der lærere sliter med aggressive elever, offentlige kontorer som har utagerende klienter, assistenter...