Tilkalling fra ansatt

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner.   På mange arbeidsplasser kan det oppstå akutte og spesielle situasjoner der man trenger umiddelbar assistanse. Tradisjonelt har det vært pleiepersonell på sykehjem og aldershjem som har...
Voldsalarm

Voldsalarm

Med voldsalarm kan du raskt tilkalle hjelp fra kollegaer om du havner i en akutt og ukontrollerbar situasjon.   Vi mottar en økende etterspørsel fra bl.a skoler, der lærere sliter med aggressive elever, offentlige kontorer som har utagerende klienter, assistenter...
Kollegavarsling i syke- og aldershjem

Kollegavarsling i syke- og aldershjem

ARMBÅNDSSENDER med mottaker (Art.nr ARM / HMS art.nr 233408) Armbåndssender med alarmknapp. ARM er designet for å bæres rundt håndleddet til daglig. Ved et trykk på armbåndssenderen vil man aktivere varsling i FlexiBlink-mottakere. Les mer | Bruksanvisning   ELLA...