Vestfold Audio blir en del av Sensio

1. desember 2023 fusjonerer Vestfold Audio AS og Sensio AS til ett selskap.

Hvorfor fusjonerer vi?

Vestfold Audio og Sensio har drevet som selvstendige søsterbedrifter siden våren 2019. I løpet av årene som har gått har vi stadig nærmet oss hverandre med produkter, markeder, løsninger og interne driftssystemer. Vi har nå kommet til et tidspunkt der en fusjon er både naturlig og riktig.

Hvem er Sensio?

Sensio er Nordens ledende leverandør innen velferdsteknologi. Vi gleder oss til å utvikle oss videre sammen!

Les mer på Sensios nettside

Vil jeg som kunde merke noe?

Som kunde vil du ikke merke de store endringene. Medarbeiderne blir de samme og du kan kontakte oss på samme måte som før.

Vestfold Audio endrer navn til Sensio Vestfold.

Sensio Vestfold

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
post@vestfoldaudio.no
+47 33 47 33 47

Hvordan skal faktura adresseres?

Faktura skal etter 1. desember 2023 adresseres til Sensio AS, men faktura på e-post skal fremdeles til faktura@vestfoldaudio.no.

Utgående faktura til kunder utstedes av Sensio AS.

Sensio overtar alle forpliktelser og avtaler som påhviler Vestfold Audio.

Sensio AS

Org.nr.: 919 415 223
Kontonummer: 6012 05 78114

Postboks 9312 Grønland
0135 Oslo

Stenersgata 1A
0050 Oslo

sensio.io