Teleslynge alene er ikke nok for å ivareta universell utforming med tanke på lyd!

Ved bygging av nye skoler etterspør flere og flere kommuner komplette løsninger som ivaretar god lyd for alle. I tillegg installeres også dette i eksisterende skolebygg.

Enkelte kommuner har nå lydutjevningsanlegg som et standardkrav ved bygging av nye skolebygg.

I dette webinaret vil vi se nærmere på lydløsninger som kan være aktuelle å levere til skolebygg, sykehjem, institusjoner, kirkerom, møterom eller andre steder med fokus på lyd og universell utforming.

Vestfold Audio har siden 2005 utviklet og produsert lydløsninger. For å imøtekomme den økte etterspørselen, ønsker vi nye samarbeidspartnere og forhandlere med lokal tilknytning.

Synes du dette virker interessant for din bedrift, eller bare ønsker å høre om lydløsninger for universell utforming, meld deg på

For deg som jobber med elektroprosjektering og prising til offentlige bygg med krav til Universell utforming.

 

Meld deg på og hør mer om dette!

Alternativ 1

Tid: Onsdag 3. mai 14:00 – 15:00

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Påmelding: Microsoft Virtual Events Powered by Teams

 

Alternativ 2

Tid: Torsdag 4. mai 08.30 – 09:30

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Påmelding: Microsoft Virtual Events Powered by Teams

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anders Huse:a.huse@vestfoldaudio.no mob: 91 81 81 37

Marius Nordby: m.nordby@vestfoldaudio.no mob: 91 51 45 22

Håper vi sees på webinar!