Vi inviterer ansatte i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste til gratis webinar om viktigheten av godt lydmiljø i barnehage og skole.

Barne og elevgruppene er ofte sammensatt, og flere har ulike utfordringer som for eks, ADHD, ASD, lettere konsentrasjonsvansker, dysleksi, nedsatt syn, flerspråklige, og ulike former for hørselsproblematikk. Et fellestrekk for mange, er at de blir veldig slitne av en hverdag i barnehagen og på skolen. En dag i et dårlig lydmiljø fører til unødvendig bruk av energi og påvirker læring og utvikling. 

Mestring er viktig, og vesentlig for å kjenne på trivsel og inkludering. Mange barn og unge opplever et gap mellom egne forutsetninger og kravene som stilles.  Forskning viser at lydmiljøet er en viktig faktor for å skape gode læringsarenaer. 

Gjennom vårt innlegg ønsker vi å belyse hvordan vi kan forbedre læringsmiljøet i barnehagen og skolen, gjennom et bedret lydmiljø

Datoer:

Dato: Onsdag 25. Oktober

Tid: 14:00 – 15:30

Påmelding: Webinar: Onsdag 25. okt. 14:00 – 15:30. Viktigheten av godt lydmiljø, for å sikre gode læringsarenaer i barnehage og skole.

Dato: Onsdag 1. november

Tid: 09:00 – 10:30

Påmelding: Webinar: Onsdag 1. nov. 09:00 – 10:30. Viktigheten av godt lydmiljø, for å sikre gode læringsarenaer i barnehage og skole.