Med voldsalarm kan du raskt tilkalle hjelp fra kollegaer om du havner i en akutt og ukontrollerbar situasjon.

 

Vi mottar en økende etterspørsel fra bl.a skoler, der lærere sliter med aggressive elever, offentlige kontorer som har utagerende klienter, assistenter i boliger som møter uforutsette situasjoner.

I slike tilfeller gir det en ekstra sikkerhet å kunne tilkalle hjelp fra kollegaer, som raskt kan komme til stedet og bidra med å løse situasjonen.

Vestfold Audio leverer løsninger for voldsalarmer som er enkle å installere og benytte. Vi har sendere som kan henge rundt halsen (med sikker snor), bæres som et armbånd eller være stasjonært med en knapp som er lett å komme til.

Alarmene går direkte til stasjonære og/eller bærbare mottakere, slik at ingen tid går til spille. Alarmer kan varsles med lyd og lys, eller gå som stille alarmer der det er tryggest.

Vi har også løsninger med oppringt varsel til telefon og talemeldinger som angir alarmen.

Kollegavarsling / Voldsalarm gir økt trygghet i arbeidet, samtidig som det bidrar til effektive løsninger i akutte situasjoner.