Art. nr.: 1721

IRIS DENTAL – Varslingsmottaker med touch-display

Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

IRIS DENTAL tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio DENTAL-sendere installert i samme system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom den er utløst.

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle assistanse, varsling fra dør og resepsjon, vannlekkasjealarm og andre alarmer i et tannlegekontor. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles med markering på tilhørende rom-id, akutte alarmer varsles med full skjerm og høy lyd. Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere og sendere som kan benyttes i ett system.

IRIS DENTAL Bruksanvisning

Relaterte produkter: