Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.

 

Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. Vi kan også gi umiddelbare alarmer dersom en bruker, som ikke kan stå på egne ben, forsøker å stå opp alene, og vi kan gi alarm dersom en bruker ikke står opp om morgenen.

 

Hvilken SENGEVAKT?

Vestfold Audio tilbyr flere produkter som fungerer som sengevakt, der hver er tiltenkt et spesielt bruksområde.

Sengevaktsenderen benyttes sammen med Sengematte eller Stolmatte. Senderen sender alarm til varslingsmottaker når brukeren reiser seg opp fra sengen. Det kan også stilles inn tidsforsinkelse, slik at brukeren kan forlate sengen en gitt tid før alarmen går.

Sengevaktsenderen er batteridrevet, og den er alltid «PÅ». Dette kan være nyttig på institusjoner, for sengevakten aktiveres i det samme brukeren legger seg. Det vil si at den vil gi alarm om brukeren forsøker å reise seg når han/hun sover middag eller om det er natten.

I mange tilfeller kan det være aktuelt at sengevakten bare virker om natten. Da må sengevaktsenderen kobles til strøm med batterieliminator. Ved å benytte en tidsbryter (TIMER) i stikkontakten eller en fjernstyrt strømbryter, kan man enkelt slå varslingen på og av. Da kan sengevakten f.eks. kun være aktiv om natten, mens brukeren fritt kan bruke sengen på dagtid.

Hvis det alltid skal varsles når brukeren står opp, er det ofte bedre å bruke en PIR-Gardin bevegelsessensor som plasseres under sengen, sammen med en Velferdsender (VEL10). VEL10 brukes da gjerne sammen med en batterieliminator og fjernstyrt strømbryter.

PIR-Gardin bevegelsessensor benyttes også der brukeren synes det er ukomfortabelt med Sengematte.

Tidsstyrt Aktivtetsvarsler med Sengematte har tidsintervall for sengevaktfunksjon som varsler fravær fra seng, slik at det hele fungerer autonomt når den er satt i drift. Man kan velge om den skal gi alarm dersom bruker ikke legger seg om kvelden, eller om brukeren må legge seg før alarmen begynner å virke.

 

Sensorer:

PIR Gardin Sensor

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: 1495 / HMS nr.: 232651
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

les mer
Stolmatte

Stolmatte

Art. nr.: 1524 / HMS nr.: 233432
Brukes normalt for å markere at bruker reiser seg fra stol.

les mer

Sendere:

Mottakere:

Tilbehør: